Zero zero #05, 2022, print on fabric, cotton satin, 235 x 285 cm